Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 Witamy na stronie internetowej

Zespołu Placówek Oświatowych

w Nieświniu

 

 

Dodatkowe miejsca w Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu

Zakończyły się  prace modrenizacyjno – remontowe, których celem było dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych, aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych określonych dla przedszkoli funkcjonujących w budynkach szkół.

W wyniku dokonanych zmian z dniem 1 września 2016 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Nieświniu rozpocznie pracę dwuoddziałowe przedszkole z możliwością zapewnienia wychowania i opieki do 10 godz. dziennie.

Utworzono dodatkowych 19 miejsc przedszkolnych.

Rekrutacja na utworzone miejsca prowadzona jest  z zachowaniem zasad określonych w art.20c ust.2 ustawy z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 j.t.), oraz na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone wUchwale nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.Dzień Bajkowych Przeobrażeń

Od dzieciństwa balansujemy między światem bajkowej fantazji a twardymi realiami życia. Okazuje się, że w rzeczywistości żaba nie chce zamienić się w księcia, bestia w królewicza, a turbokopciuszki, zwane obecnie kurami domowymi, bez pomocy dobrej wróżki nie mają siły być królewnami. Czasami jednak te dwa światy się przenikają...

Dzień Bajkowych Przeobrażeń
czytaj więcej